За какво да внимаваме при продажба на имот?

продажба на имот

Всеки, който е поел по пътя на продажбата на имот, знае, че това е сериозна сделка, която изисква внимание към всеки един детайл и подробност. Продажбата на имот не е задача, която трябва да се върши според интуицията, а изисква специализирани знания и опит. В тази статия ще разгледаме ключови аспекти, за които трябва да внимаваме при продажба на имот и какво съветват експертите потенциалните продавачи. За повече информация и съвети по темата, разгледайте тази статия.

Подготовка на имота за продажба

Когато сте решени да продадете своя имот, първата важна стъпка е неговата подготовка. Това включва детайлен оглед и оценка на имота, като е важно да се обърнете към лицензирано лице или реализатор. Те ще ви помогнат да определите точната стойност на имота, съобразена с текущите пазарни условия. След като имате ясна представа за стойността на имота, е време да продължите с публикуването на обява и търсенето на потенциални купувачи. 

 1. Извършване на оглед и оценка

Първата стъпка, когато решите да продадете имот. Оценката се извършва на база квадратура на жилището, състояние на сградата, дали има включено оборудване вътре. Прави се анализ на местоположението, какви са предимствата на района, другите сгради наоколо. 

 1. Обява за продажба на имота

След като сте получили оценката, е важно да обявите имота за продажба. Това включва създаването на привлекателни обяви, които да бъдат разпространявани в различни онлайн платформи и реални агенции. Използвайте уен ресурсите, за да достигнете до по-голям брой потенциални купувачи. Не забравяйте, че снимките трябва да са реални, а не преправяни, за да имате по-голям шанс за бърза продажба.

Преговори и сделка

След като сте привлекли интереса на потенциалния купувач, настъпва моментът за преговори. Тук важни са добре подготвените договори и споразумения. Преди финализиране, трябва да се изготви договор за покупко-продажба. 

Трябва да посочи: 

 • относно какво се съставя договорът – адрес на апартамента, кадастрален номер, площ, етаж, брой стаи и дори състоянието му;
 • цена;
 • срок и начин на плащане;
 • данни на двете страни;
 • информация за правата на продавача върху предмета на договора;
 • срок и ред за прехвърляне;
 • липса или наличие на тежести;
 • разрешение на съпруга, органите по настойничество и др.;
 • липса на регистрирани лица и собственици;
 • задължението на продавача да прехвърли апартамента, а на купувача да го приеме и заплати;
 • отговорност за нарушаване на условията на договора;
 • дата и място на подписване;
 • подписи на страните;
 • и други условия, необходими за конкретен случай.

В интернет има много шаблони, но използването им без адаптиране към конкретна сделка не се препоръчва. Ако не вземете предвид редица важни моменти, купувачът ще може да оспори такова споразумение, ако желае.   

За да се предпазите и гарантирате, че всичко е законно и безопасно, винаги се консултирайте с правен експерт или нотариус, а също и със своя реализатор.

Самата сделка на продажба на имота може да бъде сложна и изисква особено внимание, за да не пропуснете нещо, свързано с документите и процедурите, които следват. Изисква взаимодействие с банки, нотариуси, кадастър и други институции. 

Осигуряване на успешна продажба

За успешна се счита всяка продажба, която е изповядана пред нотариус. От XNVD съветват да слушате, а след това и да четете внимателно, за да не изпуснете всяка важна подробност от сделката. Ако в нещо се усъмните, не сте сигурни, по-добре питайте, преди да подпишете.

Вашият коментар