Сдружение помага на новосъздадени фирми за повишаване на конкурентоспособността

Клъстер за Иновационни Дейности и Научни Изследвания  е създаден да обедини новосъздадени дружества и научни организации с цел  повишаване на конкурентоспособността и производителността на фирмите, които осъществяват стопанска дейност или подпомагат дейности в областта на иновациите.

Клъстерът цели да се стимулира  иновационните дейности чрез:

  • съвместно използване на съоръжения и обща инфраструктура, водещи до снижаване на разходите;
  • провеждане на обучаващи програми за подпомагане и повишаване на квалификацията;
  • разпространението на информация за пазара и новостите в отрасъла;
  • обмен на опит и сътрудничество между своите членове.

Както и да предоставят технологични решения.

Инициативата за  популяризиране и набиране на членове е в изпълнение на програмата на клъстера за 2017 г.  Повече информация на сайта: www.bgcluster.com

Очакванията са новата структура да насърчи бизнес – кооперирането на членовете в него и повишаването на техния експертен потенциал, както и да съдейства за разширяване на инвестициите в областта на новите технологии.

Вашият коментар